Postsorteercentrum

  • Uitvoering

    Werkzaamheden:

    • reinigen zonnewering constructie
    • reinigen bakstenen gevel